Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cena oskrbe s pitno vodo v občini Ajdovščina

 

CENA ZA UPORABNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec

EUR / mesec

DN ≤ 20

2,7495

9,5%

3,0107

20 < DN < 40

8,2484

9,5%

9,0320

40 ≤ DN < 50

27,4948

9,5%

30,1068

50 ≤ DN < 65

41,2422

9,5%

45,1602

80 ≤ DN < 100

137,4741

9,5%

150,5341

100 ≤ DN < 150

274,9482

9,5%

301,0683

150 ≤ DN

549,8963

9,5%

602,1364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

- Števčnina

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

2,30

9,5%

2,52

20 < DN < 40

2,91

9,5%

3,19

40 ≤ DN < 50

4,01

9,5%

4,39

50 ≤ DN < 65

18,53

9,5%

20,29

80 ≤ DN < 100

20,36

9,5%

22,29

100 ≤ DN < 150

22,30

9,5%

24,42

150 ≤ DN

35,03

9,5%

38,36

 

  

- Vzdrževalnina vodovodnih priključkov

 

Premer vodomera

 

Cena brez DDV 

 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

2,65

9,5%

2,90

20 < DN < 40

2,65

9,5%

2,90

40 ≤ DN < 50

2,65

9,5%

2,90

50 ≤ DN < 65

2,65

9,5%

2,90

80 ≤ DN < 100

2,65

9,5%

2,90

100 ≤ DN < 150

2,65

9,5%

2,90

150 ≤ DN

2,65

9,5%

2,90

 

 

- Vodarina

 

Storitev 

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / m3 dobavljene vode

EUR / m3 dobavljene vode

Vodarina brez vodnega povračila* 0,2860  9,5% 0,3132
Vodno povračilo 0,0697 9,5% 0,0763
Vodarina  0,3557 9,5% 0,3895

 

*Vodarina brez vodnega povračila se obračunava uporabnikom, ki so sami zavezanci za plačilo vodnega povračila.

 

  

Veljavnost in pravne podlage

   

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 10. redni seji, 20.maja 2020, in je v veljavi od 1. junija 2020.

 

- Števčnina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 16. redni seji, 26. maja 2016, in je v veljavi od 1. avgusta 2016.

 

- Vzdrževalnina vodovodnih priključkov je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 10. redni seji, 20.maja 2020, in je v veljavi od 1. junija 2020.

 

- Vodarina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 10. redni seji, 20.maja 2020, in je v veljavi od 1. junija 2020.

 

Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l. RS, št. 87/12.

 

Omrežnina za oskrbo s pitno vodo  in števčnina se uporabnikom obračunavata glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera.

 

Vzdrževalnina priključka je za vse uporabnike enaka.

 

Omrežnina za javno infrastrukturo, vzdrževalnina priključka in števčnina se na računu prikazujejo ločeno v skladu s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ajdovščina (Ur.l. RS št. 50/2016).

 

 

UPORABNIKI, KI NISO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE, NE PLAČUJEJO NOBENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO.

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava