Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cena oskrbe s pitno vodo v občini Ajdovščina

 

CENA ZA UPORABNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec

EUR / mesec

DN ≤ 20

3,1635

9,5%

3,4641

20 < DN < 40

9,4906

9,5%

10,3922

40 ≤ DN < 50

31,6354

9,5%

34,6408

50 ≤ DN < 65

47,4532

9,5%

51,9612

80 ≤ DN < 100

158,1772

9,5%

173,204

100 ≤ DN < 150

316,3543

9,5%

346,408

150 ≤ DN

632,7087

9,5%

692,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

- Števčnina

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

3,16

9,5%

3,46

20 < DN < 40

6,47

9,5%

7,08

40 ≤ DN < 50

7,99

9,5%

8,75

50 ≤ DN < 65

25,10

9,5%

27,48

80 ≤ DN < 100

26,26

9,5%

28,75

100 ≤ DN < 150

27,46

9,5%

30,07

150 ≤ DN

57,21

9,5%

62,65

 

  

- Vzdrževalnina vodovodnih priključkov

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

2,65

9,5%

2,90

20 < DN < 40

2,65

9,5%

2,90

40 ≤ DN < 50

2,65

9,5%

2,90

50 ≤ DN < 65

2,65

9,5%

2,90

80 ≤ DN < 100

2,65

9,5%

2,90

100 ≤ DN < 150

2,65

9,5%

2,90

150 ≤ DN

2,65

9,5%

2,90

 

 

- Vodarina

 

Storitev 

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / m3 dobavljene vode

EUR / m3 dobavljene vode

Vodarina brez vodnega povračila* 0,4303 9,5% 0,4712
Vodno povračilo 0,0713 9,5% 0,0781
Vodarina  0,5015 9,5% 0,5491

 

*Vodarina brez vodnega povračila se obračunava uporabnikom, ki so sami zavezanci za plačilo vodnega povračila.

 

  

Veljavnost in pravne podlage

   

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 10.redni seji, 14.december 2023, in je v veljavi od 1. januarja 2024.

 

- Števčnina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 6.redni seji, 25. maja 2023 in je v veljavi od dne 1.junij 2023.

 

- Vzdrževalnina vodovodnih priključkov je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 10. redni seji, 20.maja 2020, in je v veljavi od 1. junija 2020.

 

- Vodarina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 10.redni seji, 14.december 2023, in je v veljavi od 1. januarja 2024.

 

Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l. RS, št. 87/12.

 

Omrežnina za oskrbo s pitno vodo  in števčnina se uporabnikom obračunavata glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera.

 

Vzdrževalnina priključka je za vse uporabnike enaka.

 

Omrežnina za javno infrastrukturo, vzdrževalnina priključka in števčnina se na računu prikazujejo ločeno v skladu s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ajdovščina (Ur.l. RS št. 50/2016).

 

 

UPORABNIKI, KI NISO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE, NE PLAČUJEJO NOBENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO.

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava