Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

POKOPALIŠČA

 

V občini Ajdovščina upravljamo pokopališča v skladu z Odlokom o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina, v občini Vipava pa v skladu z Odlokom o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Vipava.

V občini Ajdovščina upravljamo naslednja pokopališča: Ajdovščina, Budanje, Črniče, Dobravlje, Gojače, Lokavec, Malovše, Otlica, Planina, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Ustje, Velike Žablje in Vipavski Križ.

V občini Vipava upravljamo pokopališča: Gradišče pri Vipavi, Lozice, Podraga, Sanabor, Slap, Vipava in Vrhpolje.

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava