Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

NUJNA OBVESTILA

1 od 2

Odklop električnega napajanja na objektih za dezinfekcijo vode Lokavec Brod in Višnje

KSD Ajdovščina, ki je po pooblastilu Občine Ajdovščina do 31.12.2016 izvajala nadzor nad delovanjem UV naprav za dezinfekcijo vode na zasebnih vodovodnih sistemih Lokavec-Brod in Višnje, obvešča uporabnike vode iz teh dveh vodovodnih sistemov, da bo dobavitelj električne energije dne 20.1.2017 odklopil električno napajanje objektov za dezinfekcijo vode.

Prekuhavanje pitne vode zasebni vodovodi Lokavec Čohi in Lokavec Slokarji

KSD Ajdovščina, ki je do 31.12.2016 po pooblastilu Občine izvajala nadzor nad kakovostjo pitne vode na zasebnih vodovodnih sistemih, opozarja uporabnike vode iz vodovodnih sistemov   Lokavec Čohi in Lokavec Slokarji, da zaradi neskladnih vzorcev pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (UL RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15), ukrep prekuhavanja pitne vode ni preklican.

Dežurne številke

  • NUJNE INTERVENCIJE                   Vodovodi,  kanalizacija,  odpadki,  ceste 

    112
  • Pogrebne storitve
    041 668 429

NOVOST ZA LASTNIKE IN NAJEMNIKE STANOVANJ

Vse lastnike in najemnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki jih upravlja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, obveščamo, da lahko vse informacije, povezanih z upravljanjem njihovih večstanovanjskih stavb, dobite na spletnem portalu mojblok.si.

UREDITEV VEGETACIJE OB CESTAH

Zaradi zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu, je potrebno vegetacijo ob cestah je redno vzdrževati.

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava