Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

KAM ODDATI KLAVNIČNE ODPADKE?

 

Prevzem klavničnih odpadkov iz domačega zakola - proizvodnje živil za lastno uporabo je urejen.

 

Občani lahko klavnične odpadke (kože, čreva, kosti…) brezplačno oddate v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

Odpadki

Odpadki

 

Obvezna javna služba ravnanja z odpadki obsega:

  • zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
  • skladiščenje ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov
  • obdelavo odpadkov
  • odlaganje odpadkov
 
 
 

Strategija ravnanja z odpadki je zasnovana na:

  • zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov
  • ločenem zbiranju odpadkov na izvoru nastanka – v gospodinjstvu
  • predelavi odpadkov
  • varnem odlaganju tistih odpadkov, ki jih sedaj še ni mogoče predelati

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava