Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Preklic prekuhavanja pitne vode VS Podkraj-Strelice

Uporabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Podkraj-Strelice obveščamo, da ukrep prekuhavanja pitne vode v prehranbene namene ni več potreben. S tem obvestilom se preklicuje ukrep, objavljen 3.decembra 2017.

Občina AjdovščinaObčina Vipava