Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Ceniki

 

Cenik komunalnih storitev v Občini Ajdovščina

  • oskrbe s pitno vodo
  • odvajanja in čiščenja odpadnih voda
  • ravnanja s komunalnimi odpadki

CENIK

 

Cenik komunalnih storitev v Občini Vipava

  • oskrbe s pitno vodo
  • odvajanja in čiščenja odpadnih voda
  • ravnanja s komunalnimi odpadki

CENIK

 

Cenik odvoza odpadkov po naročilu - za gospodinjstva

CENIK

 

Ravnanje z odpadki iz gospodarstva

CENIKI:

Redni odvoz odpadkov iz gospodarstva

Posebej naročeni odvozi odpadkov iz gospodarstva

 

Cenik Centra za ravnanje z odpadki Ajdovščina

CENIK

 

Druge storitve zbiranja odpadkov

CENIK

 

Cenik uporabe pokopališč v občini Ajdovščina

*izraz letna pristojbina (za grob) se nadomešča z izrazom grobnina

Cenik občina Ajdovščina

 

Cenik pogrebnih storitev in letnih pristojbin v občini Vipava

Cenik občina Vipava

 

Cenik plakatiranja

CENIK

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava